GDPR
General Data Protection Regulation

eTrezor vs. GDPR

Unikátní eTrezor aplikace je jedním z fyzických opatření GDPR, které požaduje nová úprava ochrany osobních údajů (OÚ) a zvláštních kategorií údajů (ZKÚ). Etrezor aplikace Vám zajistí následující řešení:

 1. Šifrování datových souborů obsahujících osobní údaje a zvláštní kategorie údajů.
 2. Využití chráněného uložení hesel a certifikátů k přístupovým oprávněním k osobním údajům a zvláštním kategoriím údajů v rámci aplikací a systému řízení přístupů organizací na certifikovaném HW.
 3. Možnost konkrétního řízení přístupů k informaci (unikátní certifikát generovaný na HW Tokenu, který má chráněn přístup PINem.
 4. Vazba přístupů na jedinečné číslo tokenu a jeho majitele z hlediska evidence HW a přístupů k datům.
 5. Popis procesů práce s daty v aplikaci je jasný a nezaměnitelný (systém šifrování, dešifrování, systém archivace, dostupnost dat, používání certifikátů, ochrana HW atd.
 6. Certifikované zařízení.
 7. Jednoduchý monitoring manipulace s daty (daná pravidla a přístupové certifikáty).


Více o tomto řešení pro fyzické osoby nebo organizace naleznete zde: https://cs.it2u.cz/page/aplikace-etrezor/

 

Co znamená zkratka GDPR?

GDPR (= General Data Protection Regulation) je součástí „NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679“:

 • Ze dne 27. dubna 2016,
 • vydané dne 5. 2016 v Úředním věstníku Evropské unie | L 119/1,
 • ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.


Tato „regulace":

 • Nahrazuje předchozí obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Data Protection Directive 95/46/ES),
  • a nabývá účinnosti 25. května 2018,
  • a musí být přijata členskými státy EU na národní úrovni tak, jak byla definována v rámci orgánů EU,
 • nahrazuje stávající zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,
 • stanoví sankce - až 20 miliónů Euro nebo 4 % z obratu při porušení zásadních povinností.


Regulace se vztahuje na každého, kdo zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje (dále jen OÚ) a zvláštní kategorie údajů (ZKÚ) a je závazná pro:

 • Veřejný sektor (OVM),
 • soukromý sektor, zejména pokud zpracování OÚ souvisí s nabídkou zboží nebo služeb, nebo s monitorováním chování subjektů těchto údajů (= fyzických osob)
 • veškeré organizace zpracovávající zvláštní kategorie údajů (ZKÚ).
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace